Revízie vyhradených technických
zariadení elektrických
Projekčná činnosť

Odborné prehliadky a skúšky vyhradených elektrických zariadení

Vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) na vyhradených technických zariadeniach elektrických do 1000 V.

Týka sa to všetkých elektrických zariadení, vrátane zariadení do výbuchu, elektroinštalácie, uzemnenia a bleskozvodov.

Vykonávame komplexné služby odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických elektrických zariadení administratívnych priestorov, skladov, hotelov, penziónov, výrobných hál, predajní, rodinných domov, ambulancií, ČS PHM, ČS LPG, regulačných staníc plynu, autoumyvární, elektrických strojov, spotrebičov, zariadení, taktiež ponúkam vypracovanie protokolov vonkajších vplyvov, výrobu rozvádzačov na mieru + atesty a prehlásenia o zhode.

Všetky naše služby a revízie prebiehajú v súlade so zákonom č.124/2006 Z.z., vykonávaciu vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a normami STN 33 1500:1990~2008, STN 33 2000-6:2018-06.

Projektové dokumentácie zabezpečujeme podľa platných noriem STN a v niekoľkých stupňoch. K službám, ktoré poskytujeme patrí aj potrebná dokumentácia pre územné konanie, dokumentácia pre stavebné povolenie, projekty skutočného vyhodnotenia / realizačné projekty.revizie vyhradenych zariadeni elektrickych - rozvadzac

Naše služby 

* Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení
elektrických

* Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení vo výbuchu

* Odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov, uzemnenia a systému ochrany pred bleskom, aj v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

* Odborné prehliadky a odborné skúšky fotovoltaiky.

* Odborné prehliadky a odborné skúšky strojov a zariadení

* Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov

* Projektovanie elektrických zariadení do 1000V vrátane bleskozvodov, aj do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu.

* Kompletné elektroinštalačné práce, montáž bleskozvodov a uzemnenia

* Výroba rozvádzačov na mieru

revizie vyhradenych zariadeni elektrickych - rozvadzac

Pre informácie ohľadom cenových ponúk a našich služieb nás neváhajte kontaktovať: 

0907 221 972
info@revizie-tatry.sk

© Copyright 2022 revizie-tatry.sk