Revízie vyhradených technických
zariadení elektrických
Projekčná činnosť

revizie-tatry.sk solar

Referencie

Základná škola, Školská 1, Ľubica - odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a spotrebičov
Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová - odborná prehliadka a skúška pre výdaj PHM
Zbojnícka chata - odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu, rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodu
Veľký Slavkov - odborná prehliadka a skúška NN prípojky pre rodinný dom
Veľký Lipník - odborná prehliadka a skúška NN prípojky pre rodinný dom
Veľký Lipník, Poľnohospodárske družstvo - odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu na všetkých objektoch, rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodu
Nová Lesná - odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu, elektroinštalačné práce, inteligentná domácnosť
Vojenské lesy a majetky SR, Pliešovce - odborná prehliadka a skúška pre výdaj PHM
Veľká Lomnica, zrub-drevostavba - odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu
Téryho chata - odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie, bleskozvodu a spotrebičov
Slovak Telekom Poprad - odborná prehliadka a skúška záložného generátora a technológie
Hotel Tatramonti Poprad - odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu
Materská škola Trojruža Poprad - odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu
Predajne potravín Sintra - odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie a bleskozvodu v predajňach po Slovensku
Bytový dom Rudňany 1.- rekonštrukcia elektroinštalácie spoločných priestorov, odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu
Bytový dom Rudňany 2.- rekonštrukcia elektroinštalácie spoločných priestorov, odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu
Oddelenie hraničnej kontroly Veľké Slemence - odborná prehliadka a skúška pre výdaj PHM
Oddelenie hraničnej kontroly Sobrance - odborná prehliadka a skúška pre výdaj PHM
Penzión Rogalo Mengusovce - odborná prehliadka a skúška fotovoltaiky
Oktan Kežmarok - odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodov vo výdaji PHM, stáčaní, rekuperácie, skladov, garáži, nádrži pre uskladnenie PHM......
Obecný úrad Rudňany - odborná prehliadka a skúška bleskozvodu
Bytový dom Markušovce - odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu, odstránenie nedostatkov
Lumi Tatry Poprad - odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodov
Rodinný dom Nová Lesná - odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu
Rodinný dom Jamník - odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu
Rodinný dom Lúčivná - odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu
Domov dôchodcov Veľká Lomnica - odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu, rekonštrukcia elektromerového rozvádzača
Domov dôchodcov Tatranská Štrba - odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie, bleskozvodu a spotrebičov
Eurocamp Tatranská Lomnica - odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu
Tatratextil Hozelec - odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu
Liečebňa Horný Smokovec - odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu
Zubná ambulancie Poprad - odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu,rekonštrukcia elektroinštalácie
Rodinný dom Spišská Sobota - odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu
Rodinný dom Hrabušice - odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu
Rodinný dom Haligovce - odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu
Rodinný dom Gerlachov - odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu, montáž elektroinštalácie a bleskozvodu
ČS PHM Trenčín Vanoil - odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu
ČS PHM Kinekus Ružomberok - odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu
ČS PHM Veľký Krtíš - odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu
ČS PHM E58 Dobšina - odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu
a iné.... 

Naše realizácie - Galéria

revizie vyhradenych zariadeni elektrickych - rozvadzac
revizie vyhradenych zariadeni elektrickych - rozvadzac
revizie vyhradenych zariadeni elektrickych - rozvadzac
revizie vyhradenych zariadeni elektrickych - rozvadzac
revizie vyhradenych zariadeni elektrickych - chata vysoke tatry
revizie vyhradenych zariadeni elektrickych - chata vysoke tatry
revizie vyhradenych zariadeni elektrickych - bleskozvod
revizie vyhradenych zariadeni elektrickych - bleskozvod
revizie vyhradenych zariadeni elektrickych - bleskozvod
revizie vyhradenych zariadeni elektrickych - bleskozvod
revizie vyhradenych zariadeni elektrickych - PHM
revizie vyhradenych zariadeni elektrickych - PHM

Pre informácie ohľadom cenových ponúk a našich služieb nás neváhajte kontaktovať: 

0907 221 972
info@revizie-tatry.sk

© Copyright 2022 revizie-tatry.sk